Dzieje - herodot

od 0,00 PLN

ISBN: 9788307034799
  • Producent: Czytelnik
  • Kategoria: Historia

Historia wojen Greków z Persami spisana w V w. P.n.e. Poprzez Herodota, greckiego historyka z Halikarnasu w Azji Mniejszej. Dzieło Herodota akcentuje różnorodność informacji etnograficznych i geograficznych zgromadzonych podczas licznych podróży autora.

gromadzi też początki krytyki historycznej i przekonanie o istnieniu w świecie ładu moralnego. Herodota uważa się za ojca europejskiej historiografii, a Dzieje za pierwszą próbę dziennikarskiego spojrzenia na świat i ludzi.

klasyczna i obowiązkowa lektura każdego, kto interesuje się historią.