Základy dynamiky strojov s Matlabom (9788022739382)

od 17,08 PLN

ISBN: 9788022739382
Učebnica sa zaoberá skúmaním dynamických dejov širokej škály strojných zariadení (torzné, ohybové kmitanie motorov, prenos síl do základu, vyvažovanie rotorov, návrh vibroizolácie, zotrvačníkov a dyna