Atlas kukurydza - chwasty, choroby, szkodniki, niedobory marki Agro wydawnictwo sp. zo.o.

od 37,50 PLN

oszczędzasz do 46%
ISBN: 9788395087684 • Autor: Paweł Bereś • Wydawnictwo: Agro • Ilość stron: 408 • Rok wydania: 2019
  • Producent: Agro Wydawnictwo sp. zo.o.
  • Kategoria: E-booki

Atlas Kukurydza to kompendium wiedzy odnośnie najważniejszych chorób, szkodników, chwastów i niedoborów pokarmowych, jakie możemy spotkać w uprawie kukurydzy. Rozdział chwasty posiada dane o 38 najważniejszych chwastach jedno- i dwuliściennych występujących w uprawie kukurydzy.

W rozdziale znajdują się dane na temat występowania oraz metod ograniczania i zwalczania chemicznego chwastów. W rozdziale choroby znajduje się 9 najważniejszych chorób kukurydzy, ich obecność, rozwój, jak jeszcze sposoby zwalczania i ograniczania.

Rozdział szkodniki poświęcony jest 37 szkodnikom z zasady spotykanym w uprawie kukurydzy. W rozdziale zostały przedstawione opisy wyglądu, rozwoju, a także uszkodzeń poprzez nie powodowanych, jak na dodatek metod ograniczania i zwalczania.

Rozdział niedobory zawiera informacje o niedoborach składników pokarmowych tj. Azot, fosfor, potas, magnez, siarka, wapń, cynk, bor, mangan i miedź oraz ich znaczeniu w budowaniu plonu przez kukurydzę.

W rozdziale znajdują się w dodatku opisy objawów niedoborów, które są pomocne w ich identyfikacji. W publikacji znajdują się dodatkowo fazy rozwojowe kukurydzy, które są pomocne w identyfikacji czynników zagrażających uprawie kukurydzy i pomagają ustalić termin ich zwalczania.

W wydaniu książkowym Atlasu Kukurydza znajduje się część poświęcona Integrowanej ochronie kukurydzy, gdzie zostały zawarte zalecenia i organizmy pożyteczne w ochronie kukurydzy. W rozdziale poświęconym uszkodzeniom herbicydowym znajdują się dane na temat występowania najważniejszych uszkodzeń wywoływanych przez herbicydy, jak jeszcze ich wpływ na plon, a także objawy.

Natomiast w rozdziale poświęconym anomaliom poruszone zostały zagadnienia związane z obecnośćm innych objawów, które mogą wpływać na plon lub budzić wątpliwości na temat ich szkodliwości. Do takich czynników należą m.in.

kolbowiechy, wielopalczastostość, nierównomierne wschody, susza czy odchylanie się koszulek. Rozdział dotyczący monitoringu agrofagów i niedoborów gromadzi informacje na temat sposób i metod monitorowania upraw w kukurydzy.